Rešenja naše kompanije su kreirana da ispune potrebe korisnika i da poboljšaju produktivnost kompanija za proizvodnju nafte i gasa

Proizvodi

ISS Chemicals nudi širok spektar hemijskih proizvoda. Naša proizvodna linija se sastoji od najboljih hemikalija koje pomažu proizvođačima nafte i gasa da proizvodnju obavljaju u optimalnim uslovima i na najekonomičniji način.

Productlines/ Proizvodi:

 • Foamers (Penušavci)
 • Defoamers  (Anti-penušavci)
 • H2S Scavengers (Sakupljači H2S)
 • Biocides (Biocidi)
 • Corrosion Inhibitors (Inhibitori korozije)
 • Scale Inhibitors (Inhibotori kamenca)
 • Scale Dissolvers (Rastvarači kamenca)
 • Paraffin Inhibitors (Inhibitori parafina)
 • Sludge Breakers (Rastvarači mulja / taloga)
 • Slopoil Breakers (Rastvarači slopnog ulja)
 • Oxygen Scavengers (Sakupljači O2)
 • Demulsifiers (Deemulgatori)
 • Chemical Injection pumps (Pumpe za doziranje hemikalija)

Distribucija:

Da bi služio našim klijentima na najoptimalniji način, ISS Chemicals koristi lokalne distributere. Naši distributeri rade u određenom regionu ili zemlji. Da bismo dalje razvijali našu globalnu mrežu, tražimo potencijalne distributere koji mogu na pouzdan način snabdevati kompanije proizvođače nafte i gasa. Distributeri dobijaju našu tehničku i hemijsku podršku. Uz vašu pomoć, kao distributera, želeli bi da ponudimo usluge našim klijentima, kompanijama za proizvodnju nafte i gasa, sa našim odličnim hemikalijama i servisom.

Iz našeg ugla

Korišćenje hemijskih proizvoda je komplikovan proces. Proizvođačima nafte i gasa je potrebna adekvatna podrška prilikom njihove upotrebe. Ovo znači da proizvođači nafte i gasa traže najbolje hemijske proizvode u klasi, u kombinaciji sa tehničkom terenskom i laboratorijskog podrškom, kao i savete povodom kompatibilnosti proizvoda (hemikalija) sa raznim materijalima i drugim hemikalijama pod različitim okolnostima.

Pouzdana snabdevenost hemikalijama sa isporukom u kratkom roku, garancija je za optimalnu proizvodnju. Pored toga proizvođači teže da smanjenje troškove vezanim za utrošak hemikalija.

"ISS Chemicals doprinosi vrednost naftnih i gasnih polja, korišćenjem hemikalija visokih performansi. Naša rešenja su kreirana sa ciljem da ispune potrebe korisnika i da poboljšaju produktivnost proizvođača nafte i gasa."

O nama

ISS Chemicals je isporučilac najboljih hemijskih proizvoda (hemikalija), potrebnih proizvođačima nafte i gasa. Naši proizvodi se nude u paketu sa uslugama u ovoj oblasti, tehničkim i laboratorijskim, kao i sa preporukama i savetima za njihovo korišćenje. Naša kompanija ima više od 20 godina iskustva u proizvodnji hemikalija.

ISS Chemicals globalni ponuđač hemikalija u proizvodnji i pripremi nafte i gasa. Mi svojim korisnicima pružamo najkvalitetnije hemijske proizvode, sa kratkim rokovima isporuke, pod najpovoljnijim uslovima za kupca. Biti na usluzi korisnicima i pružati im podršku je suština poslovanja naše kompanije.

Mi smo usmereni na celokupan lanac vašeg poslovanja. To uspevamo time što vam preporučujemo najbolje hemikalije za vaše proizvodne sisteme. Tražićemo rešenja kojima možete da unapredite svoju proizvodnju na bolji, sigurniji i ekonomičniji način. Nastojaćemo da vam pružimo podršku i adekvatne savete.
Sidebar 01
Sidebar 02
Sidebar 03

Office in the Netherlands

ISS Chemicals Europe B.V.
Steenzoutweg 9-17
7554 RN Hengelo

Office in Germany

Kleine Brookstrasse 22
48599 Gronau

Office in Serbia

ISS Chemicals D.O.O.
Bajči Žilinskog broj 23
Novi Sad
© 2023 iss-chem.com. Sva prava zadržana.