ISS Chemicals Europe B.V. izabrana je za jednu od stotinu najinovativnijih kompanija u Holandiji ...

Usluge i specijalnosti:

ISS Chemicals nastoji da bude najbolji u ponudi rešenja i usluga proizvođačima nafte i gasa u Upstream i Midstream procesima. Naša kompanija stoga ima na raspolaganju veoma kreativne i motivisane hemijske inženjere da razvijaju nove proizvode i istražuju kompatibilnost hemikalija jednih sa drugima s obzirom na potencijalne negativne efekte. Naši hemijski inženjeri imaju visoko obrazovanje (magistarske ili doktorske kvalifikacije) i takođe razvijaju booster hemikalije (pojačivače) za poboljšanje performansi hemikalija i njihovo održavanje po cena niskim. 

Svaki kupac koji traži rešenja za poboljšanje proizvodnje i uštedu troškova može imati kontakt sa našim specijalizovanim inženjerima hemijskih procesa koji takođe mogu doći na teren da izvrše terenska ispitivanja.

 

Naša laboratorija 

Aplikativno testiranje:

 • Korozije
 • Testiranje penušavaca i antipenušavaca
 • Dinamičko i statičko testiranje hladni prst (cold finger)
 • Određivanje tačke prinosa
 • Ispitivanje viskoziteta sa kontrolisanjem temperature
 • Ispitivanje viskoziteta pod pritiskom
 • Testiranje depozita
 • Testiranje deemulgatora
 • Testiranje de-ojlera
 • Testiranje biocida
 • Testiranje kamenca
 • Formulacija novih proizvoda 

Prateće analize: 

 • Kompletna analiza vode
 • Analiza gasa
 • Određivanje vode u nafti
 • Određivanje nafte u vodi
 • Određivanje soli u nafti
 • Tačka tečenja
 • Tačka zamućenja
 • SARA analiza
 • WAT analiza
 • Analiza sastava sirove nafte
 • Zamućenost
 • Temperatura paljenja

 Metode koje se koriste:

Hromatografija, infracrvena spektrometrija, destilacija, titracija, fotometrija i još mnogo toga

Sidebar 01
Sidebar 02
Sidebar 03

Ono što nas čini drugačijima

ISS Chemicals je mlada i dinamična kompanija koja ima poziciju između dva priznata lidera na tržištu i lokalnih distributera. To znači da je kompanija ISS Chemicals u mogućnosti da ponudi odlične hemikalije, po niskim cenama. Naše hemikalije koje nudimo zasnivaju se na ispitivanjima, terenskim testiranjima i na vrednosti uštede troškova za kupca. 

Da smo mlada i dinamična kompanija, može se videti prema našem viđenju poslovanja. 

ISS Chemicals je fokusiran na područje rada i naše klijente. To nas čini fleksibilnim tako da možemo vrlo brzo da predvidimo potrebe kupaca i potrebe lokalnog tržišta. Upravljanje finansijskim promenama i potrebama su osnove našeg poslovanja sa klijentima. Ovo nam omogućava da se prilagodimo i služimo tržištu proizvodnje nafte i gasa koje se neprestano menja. 

Naše specijalnosti:

 • Proizvodi niske cene
 • Odlični hemijski proizvodi
 • Kompletna proizvodna linija hemikalija za proizvodnju i još mnogo toga
 • Tehnička stručnost na nivou priznatih lidera u proizvodnji hemikalija za naftna i gasna polja
 • Tehničke usluge
 • Rešavanje problema u vezi sa parafinom i demulzifikacijom sirove nafte
 • Hemijski tretman cevovoda
 • Kratko vreme odlučivanja
 • Standardno vreme isporuke 2-4 nedelje
 • Proizvodnja unutar EU i u Srbiji 

Šta nudimo:

Paket hemijskih proizvoda koji pokrivaju kompletan proces proizvodnje i pripreme nafte i gasa (Upstream/Midstream)

 Pored hemijskih rešenja ponudićemo vam i srodne usluge

 Usluge:

 • Upravljanje na terenu (supervizija, menadžment)
 • Terensko istraživanje
 • Laboratorijski kapaciteti
 • Laboratorijsko ispitivanje plus metode
 • Radionice za kupce
 • Obuka za inženjere
 • Tehnička podrška trećim licima
 • Tehničke/komercijalne preporuke

 

Paket proizvoda koji pokriva kompletan proces Upstream i Midstream:

 • De-ojleri (Water clarifiers)
 • Deemulgatori (pravljeni za vaš tip nafte) (Tailor made demulsifiers)
 • Inhibitori asfaltena  (Asphaltene inhibitors)
 • Inhibitori parafina (Paraffin inhibitors)
 • Depresanti tačke stinjavanja (Pourpoint depressants)
 • Hemikalije za snižavanje tačke formiranja (tačke tečenja) parafina (Paraffin yield point decreasers)
 • Disperzanti parafina (Paraffin dispersants)
 • Rastvarači parafina (Paraffin dissolvers)
 • Rastvarači parafina/asfaltena (kombinovani problem) (Paraffin/Asphaltene dissolvers)
 • Rastvarači kamenca/parafina/asfaltena (kombinovani problem) (Scale/Asphaltene/Paraffin combined deposit dissolvers)
 • Inhibitori kamenca (Scale Inhibitors)
 • Rastvarači kamenca (Scale dissolvers)
 • Rastvarači soli (Salt dispersant)
 • Sakupljači O2 (Oxygen Scavengers)
 • Sakupljači H2S (H2S Scavengers)
 • (kompletan sistem za hemijski tretman)
 • Antipenušavci za naftu (Defoamers oil)
 • Penušavci i penušavci (štapni) za prikupljanje tečne faze na gasnim bušotinama (Foamers and foamsticks for gas well deliquification)

Office in the Netherlands

ISS Chemicals Europe B.V.
Steenzoutweg 9-17
7554 RN Hengelo

Office in Germany

Kleine Brookstrasse 22
48599 Gronau

Office in Serbia

ISS Chemicals D.O.O.
Bajči Žilinskog broj 23
Novi Sad
© 2023 iss-chem.com. Sva prava zadržana.